Het Daghet Lommel

In 1968 startte de toenmalige pastoor van de jonge parochie Heide-Heuvel, E.H. Jossart, het koor ‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes koor’.

In 1977 werd Theo Theuwissen de nieuwe dirigent. Kort daarop koos men voor de huidige naam ‘Het Daghet’. De deelname aan koorwedstrijden verhoogde de kwaliteit jaar na jaar.

Lut Diliën volgde Theo Theuwissen in 1990 voor een korte tijd op. Vervolgens dirigeerde Peter Noten het koor van 1991 tot 2000. Met hem behaalde ‘Het Daghet’ in 1993 de gegeerde ‘Gouden Ster’ in de gelijknamige wedstrijd voor koren. Samen met het ‘Ankerkoor’ uit Tessenderlo, ‘Exsultate’ uit Heusden, ‘Aveland’ uit Hoeselt werden prachtige concerten ten gehore gebracht.

In het werkjaar 2000-2001 was Annelies Luyckx de dirigente. Vanaf 2002 tot juni 2013 stond ‘Het Daghet’ opnieuw onder de kundige leiding van Lut Diliën.

Samen met het koor ‘Noorderklanken’ uit Achel werden drie prachtige concerten gebracht: Cantate Domino’, ‘Te Deum‘ en ‘Carmina Burana’.

In februari 2008, het 40-jarige feestjaar, werd de H. Mis: ‘Missa brevis St. Joannis de Deo‘ van Joseph Haydn gezongen.

Vanaf september 2013 heeft Jeroen Driessens de dirigeerstok van Lut Diliën overgenomen. Onder zijn leiding werden al de kerstconcerten ‘The Night He Was Born’, ‘Op zoek naar een stal’ en ‘Dormi Jesu’ gebracht, en het profaan concert ‘In de WAR’, het laatste in het kader van het honderdjarig jubileum van de Groote Oorlog.

In 2018 bestaat Het Daghet dus 50 jaar! In maart werd dat al gevierd met een bijzonder gewaardeerd concert “Gloria”.

Website: www.hetdaghet.be

Dirigent Jeroen Driessens

2018-09-15T19:04:27+00:00

One Comment

  1. […] Naast solozang is ook koormuziek een grote passie van Jeroen. In 2006 richtte hij jeugdkoor Lokomotion op, dat hij tot juni 2015 dirigeerde. Als koorlid deed Jeroen mee met verscheidene projecten in het Lemmensinstituut, waaronder de Mattheuspassie van J.S. Bach en een cd-opname in de kathedraal van Mechelen. In 2013 toerde hij met ‘Meesters en Gezellen’, een project van het Nederlands Kamerkoor, doorheen het noorden van Nederland. Sinds 2013 dirigeert Jeroen het Lommelse koor Het Daghet. […]

Leave A Comment

X